Waarom/voor wie


WAAROM IK THEATER MAAK

Theater maken, en dat geldt voor iedere theatervorm, is voor mij vóór alles ‘het vertellen van een verhaal’. Vertellen betekent het ordenen en herschikken van gegevens, op zich staande impressies of gebeurtenissen.

Een goed verhaal geeft betekenis en meerwaarde aan de feiten.
Pas door kralen aan een snoer te rijgen ontstaat de ketting!
Door mezelf eerst met mijn verhaal, en vervolgens via dat verhaal met mijn publiek, te verbinden, ontstaat er een zinvolle en rijke uitwisseling van beelden, gedachten, gevoelens en ervaringen.

Tegelijkertijd toon ik het mechanisme van theater: ‘Kijk maar, nu verander ik mijn houding en stem en toon een personage. En - blijf kijken - nu stap ik weer uit de rol, zeg dat ik in het woud ben en toon vervolgens hoe het is om daar te zijn.’  

 
MIJN PUBLIEK

 
Het verhaal en zijn verteller bestaan bij gratie van de luisteraar. Theater maken vraagt van beide partijen toewijding en zorg, een nieuwsgierige houding en een open geest. Misschien zit het publiek roerloos, maar ik daag hen wel uit om - al luisterend en kijkend - actief betrokken te zijn door mee te gaan in mijn wereld en zo het verhaal 'af' te maken. Publiek heeft ook talent nodig en zonder die openheid en dat talent van de luisteraar ben ik nergens!

Ik vertel verhalen aan kinderen vanaf een jaar of acht, aan pubers, adolescenten en volwassenen. Het zijn verhalen over de kracht van de jeugd voor jongeren, en verhalen over liefde en trouw voor mensen die feest vieren.
Ik vertel verhalen over ouder worden voor ouderen zelf, voor mantelzorgers en anderen uit de hulpverlening, en vertel over vreemde gewoonten en culturen aan reizigers.

Voor elk publiek ga ik op zoek naar het best passende verhaal!

Stoel