TransplantERENdag

 

zaterdag 11 juni 2022

EN NU VERDER!

Grote kerk Naarden

 

Als artistiek leider van de TransplantERENdag had ik opnieuw 6 mensen bereid gevonden om hun ervaringsverhaal over orgaandonatie danwel orgaantransplantatie te vertellen:
een nabestaande van iemand die na haar overlijden wilde doneren, iemand die dat bij leven deed en mensen die achtereenvolgens een nier, een hart, longen of een lever kregen.

Ze hadden hard gewerkt om hun immense ervaringen terug te brengen tot een uiterst persoonlijk en behapbaar verhaal.

 


 
 
Ze hadden een lied uitgekozen dat voor hen een steuntje in de rug geweest was tijdens die enerverende periode. Drie muzikanten waren die liedjes aan het arrangeren en instuderen, we waren een flink eind op weg, en toen, als een ongenode gast, kwam het coronavirus en legde alles lam...
 
Voorlopig is de TransplantERENdag doorgeschoven naar 11 juni 2022.
 

Stoel