Verteller


'ER WAS EENS…'

Als wij, vertellers, onze vertelplek ingenomen hebben, vervolgens de stilte welkom hebben geheten en bovenstaande magische formule hebben uitgesproken, roepen we daarmee een wereld op waarin alles mogelijk lijkt: een wereld die ons weghaalt uit de dagelijkse beslommeringen en die ons op zijn minst even laat geloven dat het goede overwint en het kwade bestraft wordt...

Daardoor kunnen we ook opgelucht - minstens voor dit moment - eindigen met: ‘En ze leefden nog lang en gelukkig!’  
                                                                                                      Foto: Carlo ter Ellen


Wij, volwassenen, weten inmiddels uit eigen ervaring heus wel dat er na dat ‘lang en gelukkig’ nog heel veel episodes kunnen volgen waarin het wittebrood grauwer wordt en de prins op het witte paard niet veel anders blijkt te kunnen dan het wakker kussen van wéér een andere prinses.
Toch blijkt de formule ‘Er was eens…’ nog steeds fascinerend, soms bedreigend, maar meestal krachtig en inspirerend te zijn.
Sprookjes dus!

In ieder van ons, hoe jong of oud we ook zijn, leeft een jonge held of heldin die we er wellicht hoognodig op uit zouden moeten sturen om te durven verdwalen in een onbekende wereld, om daar te vechten voor zijn of haar lot en om tenslotte thuis te keren met het levenswater of om in een ander koninkrijk een ander, beter, leven te beginnen! 

Maar…  je bent  gewaarschuwd, want in die symbolische beeldenwereld leven ook de boze stiefmoeder, de draak, de domme gans, de om levenswater smekende oude vader, de arglistige duivel en al die andere  archetypische figuren die ons iets meer kunnen vertellen over eigenschappen en kwaliteiten die we zouden kunnen benutten als we vriendschap zouden durven sluiten met de negatief lijkende kanten ervan. Want, het is vol van schatten daar!


'One of the few master storytellers of the Netherlands'                                        Quote website MEZRAB Amsterdam

 

Stoel