Schrijfplannen


'MIJN NAÏVITEIT IS EVEN SCHIJNHEILIG
ALS MIJN BELEEFDHEID'

Hans Christian Andersen (1805 - 1875)


Toen ik eind november 2022 mijn 'levensproject = theater maken' afsloot, was dat niet om vanaf dat moment niets meer te doen.
Het regisseren en spelen is weliswaar definitief voorbij, maar het adviseren van bijvoorbeeld jonge theatermakers blijf ik graag en met veel plezier doen.

Ook zal ik blijven doorgaan met een van mijn grote passies:  schrijven. Zo schrijf ik sinds juli 2022 een maandelijkse column voor straatkrant Sammy.

De afgelopen jaren verdiepte ik me ook intensief in het leven van de Deense schrijver Hans Christian Andersen. Bovenstaand citaat over zijn 'naïviteit' is een van de leidraden bij mijn zoektocht naar wie deze begaafde en wereldberoemde - en tevens nogal getroebleerde - man eigenlijk was en wat hem in de laatste weken van zijn ellendig sterfbed ten diepste bezig hield. 
 

Hans Christian Andersen dus, vooral bekend gebleven als de schrijver van soms satirische, maar vaak ook zwaarmoedige sprookjes en verhalen. De man was echter zo veel meer: hij schreef reisboeken, honderden gedichten en liedteksten, een royale handvol romans, theaterstukken en operalibretto's.

Daarnaast hield hij decennia lang dagboeken bij, niet bedoeld voor de vele lezers die hij in heel Europa en zelfs in Amerika had. Deze notities waren bedoeld voor eigen gebruik. En dan waren er ook nog die ontelbare brieven...

Me vooral baserend op zijn dagboeken, gelardeerd met citaten uit meerdere sprookjes en enkele romans, probeer ik in de vorm van een fictieve brief de complexiteit van deze man - met al zijn dromen, fantasieën, kwalen en angsten - te vangen.

Wellicht wordt de novelle VERKNIPT in 2025 t.g.v. zijn 150e sterfdag  uitgegeven. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan zal er hier zeker melding van worden gemaakt!

Stoel