Job - 2018       'HARTSTOCHTELIJKE KLAAGZANG én AANKLACHT'


Als kind was ik geschokt door het feit dat in de proloog van het bijbels boek JOB God zelf een weddenschap aangaat met de duivel. Inzet van dat spel is de gezondheid en alle bezittingen van een rechtschapen man. Hoe was het toch mogelijk dat God een man die hem zo trouw was, door de satan zó kon laten slaan met allerlei misère en ellende?
Toch blijven Job's vrienden - na zeven dagen en nachten zwijgend en begripvol naast hem  te hebben gezeten -
die wrede God in alles verdedigen.
Job zelf wil zelf zijn zaak bepleiten bij God. Hij
eist dat God aan hem verschijnt om te verdedigen waarom Hij deed wat Hij deed. Zijn vriende verbant hij uit zijn leven...

Jullie, vrienden, noem ik niet langer vriend.

Ik verban jullie uit mijn beschadigd bestaan.
Jullie, huilende wolven in een ontheiligd woud.
Beeldhouwers van een niet te dulden god,
witwassers van willekeur.

Liever ben ik alleen dan jullie nog langer vriend te noemen.
Laat mij alleen met God.

Ik red mij wel...

'Een kleine triomf!'
                            
'De woorden die je hebt gekozen om de grootsheid en onbegrijpelijkheid van de schepping te schilderen, zijn van een grote zeggingskracht.'

                              

'Meermalen ontroerde me het zodanig dat tranen zich opdrongen...'                        

'Wat moet het heerlijk zijn om te durven schelden op God!'

                                                                                                               

 

Stoel