Noodzaak - 2022

In januari 2020 vroeg mijn partner hoe ik dacht mijn 50jarig theaterjubileum in het najaar van 2022 te gaan vieren. Eerlijk gezegd had ik daar nog geen enkel concreet idee over. Hij daagde mij, zoals wel vaker, uit: 'Als het zover is wil ik graag jouw antwoord op de vraag over het belang van 'noodzaak' in jouw theaterwerk. Geen essay, geen lezing, maar een theatrale zoektocht naar noodzaak als jouw drijfveer, een monoloog bijvoorbeeld!'

Al snel maakte ik mijn eerste aantekeningen. Toen vervolgens in maart 2020 de wereld lam werd gelegd door corona, en het nog lang onzeker bleef of ik dat theaterjubileum daadwerkelijk zou kunnen vieren, ontstond het idee om een bundel te publiceren rondom het thema noodzaak. 'Dan heb je in elk geval een fysiek monumentje in handen om dat jubileum te vieren...' benadrukte hij.

En dus verscheen in januari 2022 het boek NOODZAAK en speelde ik in augustus twee keer de voorstelling 'NOODZAAK', één optreden in Nijmegen, mijn huidige woonplaats (door enkele technische en organisatorische problemen werd dit voor ons jammer genoeg vooral een try out), en één in het fraaie Enschedees theater Concordia, waar mijn professionele carrière ooit begon met een uitvoering van 'De kleine prins' van Antoine de Saint-Exupéry.

Ik vertelde fragmenten uit de veel langere theatrale monoloog NOODZAAK - terugblik op 50 jaar theater -, en werd daarin allereerst bijgestaan door Wim Beunders. Muziek was binnen mijn producties altijd al belangrijk, Wim had daarvoor veel liedjes en instrumentale muziek gecomponeerd, en samen maakten we meerdere voorstellingen, waarbij hij mij op zijn piano begeleidde.
Voorts waren er de fantastisch zingende Willeke Heijstee en Kelvin Klaassen. Zij illustreerden mijn verhalen met liedjes die voor mij essentiele noodzaak waren in mijn leven. Een rozenregen tijdens het slotapplaus vanaf het tweede balkon in Concordia was betoverend: even waande ik me een echte diva!

'NOODZAAK werd een van de allerbeste voorstellingen van de jubilerende verteller...'

'Dit wil je voor geen goud missen!'

Stoel