Razzia - 2022

'KWALITEIT IN ALLES, indrukwekkend!'

In het voorjaar van 2022 werd mij de vraag gesteld of ik een intieme vertelvoorstelling wilde maken naar aanleiding van een grootscheepse razzia die op 17 november 1942 in Nijmegen werd gehouden.
Op die avond en in de daarop volgende nacht werden 196 Nijmeegse Joden uit hun huizen gehaald, om de volgende ochtend op transport naar Westerbork te worden gezet. De meesten van hen werden al snel vervoerd naar de vernietigingskampen.
Slechts vier van hen overleefden de gruwelen van WO II.

Twee mensen, Fritz Tauber en zijn vrouw Helene Tauber -Büks, mochten al snel 'wegens onmisbaarheid' het Drentse kamp verlaten. Twee dagen later moesten ze zich, voor het verkrijgen van een noodzakelijk stempeltje, echter melden in Amsterdam. Ze mochten niet terugkeren naar Nijmegen. Fritz reisde nog enkele weken dagelijks op en neer tussen beide steden om te kunnen blijven werken. Algauw bleek het veiliger om onder te duiken.


Intussen had ik al besloten om mijn werk te stoppen, maar de vraag om deze productie te maken was een kolfje naar mijn hand.
Dit kon en wilde ik: doen was een kwestie van noodzaak!

Op basis van het boekje 'Rondom Westerbork' dat Tauber - gebaseerd op tijdens de onderduik gemaakte aantekeningen - na de oorlog schreef, creëerde ik een feitelijk en bepaald niet sentimenteel beschreven verhaal.
Zijn geschiedenis werd omlijst door zes liedjes, afkomstig uit de wereld van het Nederlandse amusement tussen de twintiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw. Nu eens waren tekst en muziek lyrisch, dan weer komisch, romantisch of satirisch. De liedjes gaven commentaar op de scène, en plaatsten die in een historisch perspectief. De derde rol was voor een secretaresse die op gruwelijk onverschillige wijze allerlei bureaucratische feiten opsomde.

Een link naar de integrale registratie van deze voorstelling, een van mijn belangrijkste, vind je in de menubalk links onder RAZZIA - registratie!

'Godfried Beumers vertelde op de toppen van zijn kunnen en liet diepe indruk na'

Stoel